Още валутни калкулатори

Ето тук са още няколко сайта, на които можете да видите най-различни валутни калкулатори. На всички идеята им е една и съща, но някои са по-удобни от другите. Преценете само, кой ви харесва най-много:

http://валутенкалкулатор.blogspot.com/ – няколко различни видове валутни калкулатори, ползващи различни източници за котировките. Този блог е направен изцяло на тази тематика.

http://www.xe.com/currencyconverter/ – най-популярният валутен калкулатор в света.

https://www.google.com/finance/converter – просто, на много надеждно – валутен калкулатор от Гугъл.

http://finance.yahoo.com/currency-converter/#from=USD;to=EUR;amt=1 – това пък е валутният калкулатор на Яхуууу…

This entry was posted in Валутни котировки and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.